خم

در این واحد،کلیه مقاطع فولادی شامل تیرآهن،لوله،پروفیل های آهنی،قوطی های آهنی،طبق سفارش

مشتریان محترم خم زده می شوند.که طبق نقشه های مشتریان محترم،قالبهای مخصوص جهت خم به

اشکال سفارشی وخاص،ساخته می شود.وعلاوه بر خم های معمول که به صورت کمانهایی از دایره می

باشد،خم های کاملا متنوع دیگر هم انجام می شود. ونیز خم مقاطع غیر فولادی،مثل آلومینیومی،وغیره

نیزانجام می شود.

برگشت به بالا
بررسی، انتخاب و خرید آنلاین